Πόσο στοιχίζει η οικονομική προσφορά που θα πάρω?

 

Η οικονομική προσφορά δεν στοιχίζει. Είναι Δωρεάν!

Πόσο στοιχίζει μια μακέτα?

 

Η μακέτα που κάνουμε για τους πελάτες μας δεν στοιχίζει. Είναι Δωρεάν!

Πόσο στοιχίζει μια μακέτα εάν δεν είμαι σίγουρος αν θα υλοποιήσω?

 

Σε περιπτώσεις που χρειάζεστε μόνο μακέτα, σας ενημερώνουμε για το κόστος της με βάση τις λεπτομέρειες που θα αναπτύξουμε, την οποία προπληρώνετε.

Στο κόστος αυτό περιλαμβάνονται και τυχόν επιμέρους αλλαγές.

Εφόσον αποφασίσετε να υλοποιήσετε το concept, το κόστος αφαιρείται από την τελική δαπάνη.

Πόσο μπορεί να κοστίζει μία επιγραφή?

 

Οι επιγραφές που θα κατασκευάσετε σε εμάς, θα καλύψουν κάποιες ανάγκες σας, που ανάλογα με την περίπτωση κάποιες φορές είναι αυξημένες. Αν για παράδειγμα χρειάζεστε επιγραφή που θα είναι αναμμένη 24 ώρες το 24ωρο, θα σας προτείνουμε να χρησιμοποιήσετε λαμπτήρες καλύτερης ποιότητας. Μπορεί επίσης οι τραχιές καιρικές συνθήκες, να απαιτούν ανθεκτικότερα υλικά σκάφους της επιγραφής, καλύτερα βινύλια ή plexiglass.
Όπως καταλαβαίνετε η τιμή προσαρμόζεται ανάλογα με τον τρόπο χρήσης. Εμείς και εφόσον, εσείς το θελήσετε, μπορούμε να ξεκινήσουμε την τιμή από αρκετά χαμηλά επίπεδα.

Ποιος θα μεταφέρει και θα τοποθετήσει το προϊόν?

 

Μέσα στην προσφορά, σε ξεχωριστά πεδία συμπεριλαμβάνονται η μεταφορά και η τοποθέτηση. Μπορείτε φυσικά να αναθέσετε και σε εξωτερικό συνεργείο να τοποθετήσει το προϊόν σας ή να γίνει τοποθέτηση από εσάς τον ίδιο.

Τα υλικά που χρησιμοποιείτε, είναι καλής ποιότητας?

 

Χρησιμοποιούμε πάντα, υλικά άριστης ποιότητας, υψηλής τεχνολογίας και δοκιμασμένα στις εγκαταστάσεις μας. Προτείνουμε πάντα στον πελάτη να χρησιμοποιήσουμε υλικά οικολογικά και χαμηλής κατανάλωσης. Μπορεί να κοστίζουν κάπως περισσότερο, αλλά αποσβένονται μεσοπρόθεσμα.

Τι γίνεται σε περίπτωση, πρόωρης καταστροφής του προϊόντος ή μέρος αυτού?

 

Αν και δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο, διότι τα υλικά που τοποθετούμε είναι ελεγμένα και δοκιμασμένα, παρόλα αυτά υπάρχει το ενδεχόμενο αστοχίας υλικών. Βρισκόμενοι όπως πάντα στο πλευρό του πελάτη, σας αντικαθιστούμε έγκαιρα το προϊόν ή επισκευάζουμε τα κατεστραμμένα μέρη, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση σας.