2310471502 Παπάφη 149, Θεσσαλονίκη info@asdesign.gr