2310471502 Παπάφη 149, Θεσσαλονίκη info@asdesign.gr
 
Auto & Shop Design
Κατασκευαστική Επιγραφών - Ψηφιακές Εκτυπώσεις - Θεσσαλονίκη


Από το 1990 έως σήμερα

Ξεκινώντας το 1990 με μόνο εφόδιο τις λίγες τεχνικές γνώσεις και την καλλιτεχνική "φλέβα" όπου έρεε η όρεξη για δημιουργία, με ένα πιστόλι βαφής, έναν αερογράφο, ένα κοπίδι και λίγα εργαλεία, καταφέραμε σε σύντομο χρόνο να εδραιωθούμε στον χώρο της επιγραφοποιίας. Στα προηγούμενα χρόνια ο χώρος αυτός ήταν φυσικά πιο ξεκάθαρος όσον αφορά την τέχνη που είχε ο κάθε επιγραφοποιός.
Τότε η Auto & Shop Design είχε διακριθεί στην "Επιγραφή με αερογράφο",όπου πελάτες και συνάδερφοι, που διακρίνονταν σε άλλους τομείς επιγραφοποϊας, μας ανέθεταν τις ανάγκες τους σε ζωγραφισμένες παραστάσεις-επιγραφές. Και αυτό γιατί κατά κύριο λόγο η παραπάνω μέθοδος ήταν η μοναδική λύση αποτύπωσης διαφόρων θεμάτων σε plexiglass, σε αυτοκίνητα,σε μεταλλικές ή άλλες επιφάνειες. Και αυτό με την σειρά του ήταν κάτι που χρειαζόταν ζωγράφο, να γνωρίζει χειρισμό πιστολιού και αερογράφου αλλά και τεχνίτη επιγραφοποιό.

 
     
     
 
Τεχνολογία, Όραμα και Φιλοδοξίες

Από τότε μέχρι σήμερα, καθώς η τεχνολογία με τα computers και και μια σειρά άλλων μηχανημάτων είχε ραγδαία άνοδο, συνέβαλλε στην κάλυψη και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων μας σε όλους τους τομείς της επιγραφοποιίας.

Με αυτήν την εξέλιξη και σε συνδυασμό με τον σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο εργατικό προσωπικό που αποκτήσαμε μπορούμε πλέον και ανταπεξερχόμαστε στις νέες προκλήσεις, παρέχοντας πάντα τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στους πελάτες μας έχοντας πάντα για εφόδια την εμπειρία και την σημερινή μας υποδομή. 'Όλα αυτά μας καθιστούν ανταγωνίσιμους σε ότι κάνουμε.

Τα αποτελέσματα σήμερα είναι θεαματικά σε όλους τους τομείς της επιγραφοποιίας αλλά και των υπολοίπων δραστηριοτήτων μας, αφού ο κύριος γνώμονας μας είναι να είμαστε πάντα συνεπείς και να εργαζόμαστε με υπευθυνότητα προς όφελος του πελάτη.

 
 
     
     
 
Σχεδιάζουμε και κατασκευάζουμε, από το 1990, προσφέροντας στους επαγγελματίες ολοκληρωμένες λύσεις προβολής και διαφήμισης.